Tin Tức

Quy định về các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 2023

Lưu Quang Tiến
02/02/2023
402 lượt xem

Những khoản giảm trừ là các khoản được khấu trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương hoặc tiền công. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chúng ta cần biết có bao nhiêu khoản giảm từ được áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân?

Các thông tin chi tiết và cách tính các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ được Nhân Hòa trình bày chi tiết trong bài viết dưới đây. 

1. Cơ sở pháp lý để xác định các khoản giảm trừ thuế TNCN

Để xác định các khoản giảm trừ thuế TNCN, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật ghi rõ trong các văn bản sau đây:

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC
  • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

2. Ba khoản giảm trừ thuế TNCN 

Dựa trên các quy định trên, hiện có ba khoản giảm trừ thuế TNCN như sau:

  • Giảm trừ gia cảnh, bao gồm giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ cho người phụ thuộc.
  • Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện.
  • Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và khuyến học.

2.1 Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản giảm trừ gia cảnh trong việc tính thuế thu nhập cá nhân: 

Trong quá trình tính thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh là khoản tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế. Đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú sẽ được áp dụng giảm trừ gia cảnh cho thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công.

Giảm trừ gia cảnh bao gồm: 

Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế: là khoản giảm trừ mà người nộp thuế là cá nhân cư trú được áp dụng tự động.

  1. Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: chỉ được tính giảm trừ cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Điều này có nghĩa là ngay cả khi có đối tượng người phụ thuộc nhưng không đăng ký thuế thì không được giảm trừ.

Mức giảm trừ gia cảnh được quy định theo Điều 1 của Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 như sau:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Vậy, mức giảm trừ gia cảnh năm 2023 (giảm trừ gia cảnh đối với thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công trong năm 2021) không thay đổi so với năm 2020.

Điều kiện để trở thành người phụ thuộc

Vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha chồng, mẹ chồng (hoặc cha vợ, mẹ vợ); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế và các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng được tính là người phụ thuộc khi đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

1. Bị khuyết tật, không có khả năng lao động (Người khuyết tật, không có khả năng lao là người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, suy thận mãn, ung thư…).

2. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

3. Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2.2 Giảm trừ thuế đối với các khoản đóng bảo hiểm và Quỹ hưu trí tự nguyện. 

Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với những ngành nghề bắt buộc tham gia bảo hiểm. 

Các khoản đóng tiền vào Quỹ hưu trí tự nguyện bao gồm việc mua các sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện. 

Số tiền đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện và mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh, nhưng không vượt quá mức tối đa là một triệu đồng mỗi tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Mức giảm trừ này bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả khi tham gia nhiều quỹ. 

Căn cứ để xác định thu nhập được giảm trừ là bản sao chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện hoặc doanh nghiệp bảo hiểm cấp.

Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế. 

2.3 Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và khuyến học sẽ được giảm trừ khi chi tiêu vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em khó khăn, người khuyết tật và người già vô gia cư. 

Điều này phải tuân theo các quy định và điều kiện trong Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, Nghị định số 81/2012/NĐ-CP và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ, liên quan đến điều kiện, thủ tục, tổ chức và hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội. 

Ngoài ra, các khoản đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo và quỹ khuyến học cũng được giảm trừ, theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tuy nhiên, các quỹ này chỉ hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo và khuyến học, không có mục đích lợi nhuận và phải tuân thủ các quy định khác liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn tài trợ.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh trong năm sẽ được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của cùng năm đó. Nếu số tiền giảm trừ không đủ trừ hết trong năm tính thuế đó, thì số tiền còn lại không được dùng để giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa được xác định sao cho không vượt quá thu nhập tính thuế của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học, bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh.

3. Kết luận 

Như vậy, các bạn đã nắm được các khoản giảm trừ đối với thuế thu nhập cá nhân để có thể áp dụng vào việc tính toán cho chính mình hoặc cho doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến việc tính toán các khoản Thuế thu nhập cá nhân, vui lòng để lại bình luận để Nhân Hòa giải đáp! 

Cần hỗ trợ tư vấn về dịch vụ tại Nhân Hòa liên hệ thông tin sau:

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA 

Hotline: 1900 6680 

Website: https://nhanhoa.com ; https://echungtu.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/nhanhoacom 

Chỉ đường: https://g.page/nhanhoacom 

Chương trình khuyến mãi mới nhất: https://nhanhoa.com/khuyen-mai.html 

Email: contact@nhanhoa.com 

 

Đăng ký nhận tư vấn

Bài viết liên quan