Bảng Giá

Bảng giá chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân eChungTu

Nhiều gói cước phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng

ECT-50

Gói 50 chứng từ

490.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

Hot
ECT-100

Gói 100 chứng từ

510.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

ECT-200

Gói 200 chứng từ

550.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

ECT-300

Gói 300 chứng từ

660.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

ECT-500

Gói 500 chứng từ

990.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

ECT-1000

Gói 1000 chứng từ

1.210.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

ECT-1500

Gói 1500 chứng từ

1.480.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

ECT-3000

Gói 3000 chứng từ

2.310.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

ECT-5000

Gói 5000 chứng từ

3.300.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server

ECT-10000

Gói 10000 chứng từ

5.500.000

VNĐ/Năm

Thời gian lưu trữ: 10 năm

Thời gian sử dụng: Không giới hạn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý

Không gian lưu trữ: Đám mây

Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSDs

Chi phí khởi tạo: Miễn phí 100%

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Giảm 30% khi đăng ký mới

Giảm 50% khi đăng ký cùng Hosting/Email/Server