Tính Năng

Các tính năng của phần mềm

  • Thiết kế mẫu chứng từ

  • Lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

  • Phê duyệt, ký số chứng từ

  • Quản lý thông tin người lao động

  • Lập bảng kê chứng từ

  • Tra cứu chứng từ đã lập

  • Xử lý sai xót, thu hồi, xóa bỏ chứng từ

software-screen

Tính Năng Nổi Bật

eChungtu cung cấp nhiều tính năng nổi bật, hỗ trợ tốt nhất trong việc lập và quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Thiết kế mẫu linh hoạt

Tự do sáng tạo trong việc thiết kế mẫu, giúp nổi bật nhận diện cho đơn vị

Ký số chứng từ theo lô

Chỉ với một chạm, tất cả những chứng từ đã phê duyệt sẽ được ký

Tự động gửi email/sms

Tự động gửi email/sms cho cá nhân, tổ chức lập chứng từ khấu trừ thuế.

Tra cứu dễ dàng

Cổng tra cứu giúp việc tra cứu dễ dàng chỉ với mã số thuế

Tự động nhập liệu, import Excel

Tiết kiệm tốt đa thời gian nhập liệu

Hỗ trợ đắc lực cho đại lý thuế

Xử lý dữ liệu của nhiều đơn vị chỉ với 1 tài khoản duy nhất