Giới Thiệu

Phần mềm quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Những năm trở lại đây là khoảng thời gian bùng nổ phát triển của công nghệ thông tin, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được gắn liền với công nghệ số. Lĩnh vực kế toán doanh nghiệp cũng được định hướng phát triển theo xu hướng số hóa. Các nghiệp vụ kế toán giữ vai trò cơ yếu hàng đầu do phải quản lý nhiều thông tin quan trọng của mỗi công ty.

Theo luật, các loại giấy tờ liên quan đến nghiệp vụ kế toán cần lưu trữ và bảo quản cẩn thận trong 10 năm, điều này gây ra không ít khó khăn, lãng phí thời gian, chi phí và nhân lực của doanh nghiệp khi chưa thực hiện số hóa tài liệu. Một trong những nghiệp vụ kế toán đang được triển khai chuyển đổi số là Chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Đây là một loại tài liệu quan trọng trong vấn đề kê khai và nộp thuế theo quy định, nên từ ngày 1/7/2022, Tổng cục thuế đã ra thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử.

Với yêu cầu cấp bách được đặt ra, việc tạo lập một ứng dụng cho phép quản lý và lưu trữ chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên nền tảng số là rất cần thiết đối với các đơn vị chi trả thu nhập. Để thực hiện số hóa chứng từ, các đơn vị phải tự thiết kế hoặc thuê mua các sản phẩm phần mềm đáp ứng được các chỉ tiêu quy định. Vì vậy, công ty Nhân Hòa đã quyết định triển khai dự án xây dựng phần mềm quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Dự án đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN của các tổ chức khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123, Thông tư 78, như đăng ký sử dụng chứng từ điện tử, thiết lập mẫu, lập chứng từ, ký điện tử, xử lý sai sót (nếu có), lập bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế, gửi email thông báo và phân quyền người dùng.