Tin Tức

Mua Chứng Từ Khấu Trừ Thuế TNCN: Quy Định Pháp Lý Và Các Bước Đăng Ký

Vũ Ngọc Dũng
22/03/2023
425 lượt xem

Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trả thu nhập bắt buộc cần tuân thủ việc thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Vậy chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì, mua bằng cách nào, cùng Nhân Hòa tìm hiểu ngay sau đây. 

1. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì? 

1.1. Khái niệm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Để trả lời cho câu hỏi chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là gì, ta cần phải hiểu Khái niệm thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người dân phải nộp cho Nhà nước dựa trên số thu nhập của họ trong một năm. Thu nhập cá nhân bao gồm tất cả các khoản thu nhập như lương, tiền lãi, tiền thưởng, tiền bảo hiểm, tiền trợ cấp, tiền thừa kế và các khoản thu nhập khác.

Như vậy, chứng từ khấu trừ thuế TNCN là giấy xác nhận mà tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cần có để tính toán số thuế cần khấu trừ từ thu nhập của người nộp thuế trước khi thực hiện trả thu nhập theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ thuế.

1.2 Thời điểm lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

Căn cứ theo Điều 31 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, quy định thời điểm lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là thời điểm khấu trừ thuế TNCN, thời điểm thu thuế phí và lệ phí… cơ quan tổ chức sẽ cần phải lập chứng từ khấu trừ và bàn giao lại cho người lao động/được trả lương có thu nhập bị trừ thuế, người nộp các khoản phí và lệ phí.

2.Hướng dẫn mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

2.1 Quy định pháp lý mới nhất về việc mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại cơ quan thuế.